Om oss

Vi som är Priolog

Bo, Johnny och Tyrone har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor som önskar förändring. Alltifrån individer och familjer som fastnat i livsmönster de inte trivs i, till grupper, nätverk som behöver finna närmare samarbete och organsiationer som vill inspireras och utvecklas.

Engagemang, kunnande, kreativitet tillsammans med praktisk användbarhet ser vi som våra viktigaste ledord när vi möter nya uppdragsgivare.

Tyrone

Tyrone Holmström

Jag är auktoriserad socionom, diplomerad handledare samt nätverksledare. Jag har under 15 år arbetat inom socialtjänsten i olika befattningar och då under de senaste 10 åren i ledande… [Läs mer]

Johnny

Johnny Jakobsson

Familjeterapeut, Nätverksledare, Handledare. Vidareutbildad inom lösningsfokuserad terapi, Narrativa och Språksystemiska metoder. Jag har sedan -91 arbetat med…. [Läs mer]

Bosse

Bosse Söderqvist

Socionom, familjeterapeut och nätverksledare. Jag har under 25 år arbetat med förändringsarbete tillsammans med individer, familjer, nätverk och andra system. Arbetsfältet har mest… [Läs mer]


 

Tyrone Holmström

Jag är auktoriserad socionom, diplomerad handledare samt nätverksledare. Jag har under 15 år arbetat inom socialtjänsten i olika befattningar och då under de senaste 10 åren i ledande funktioner med myndighetsutövning och familjebehandling. Jag har erfarenhet av chefshandledning, grupphandledning, konflikthantering samt verksamhetsutveckling inom socialtjänst, skola, behandlingshem, privata företag samt föreningar. Jag  undervisar och handleder även i ledarskapsutveckling och kommunikation vid Högskolan i Gävle. Jag har ett systemiskt förhållningssätt vilket för mig innebär att allt har en påverkan och vi människor förstår utifrån de erfarenheter vi bär med oss.  I arbetat med människor är det relationen som är bärande vilket kräver en utvecklad kommunikation.

Johnny Jakobsson

Familjeterapeut, Nätverksledare, Handledare, Vidareutbildad inom lösningsfokuserad terapi, Narrativa och Språksystemiska metoder. Jag har sedan -91 arbetat med människor i utveckling, främst inom socialtjänst och skola och sedan några år tillbaka även inom den privata sektorn.

Jag utgår alltid ifrån att vi människor är i ständig rörelse, vi åldras, avslutar och börjar relationer, lär oss saker och glömmer andra. Vår bild av vilka vi är, vår personliga historia och framtid är med andra ord föränderlig och ofta överraskande påverkbar.

Jag arbetar i första hand med människor som vill förändra mönster som på olika sätt begränsar deras tillvaro. Uppdragen varierar; allt ifrån individ, par och familj till grupp, nätverk och organisationsperspektiv. I mitt arbete är systemteori grunden för mitt förhållningssätt och vid behov väver jag samman dessa tankar med pedagogiska verktyg. Förändring, förbättring och utveckling finns alltid med som mål i mina uppdrag och hållplatserna dit handlar för mig om kommunikation, relation och reflektion.

Har mångårig erfarenhet av att arbeta med samordning och samverkansprocesser mellan och inom olika förvaltningar och yrkesgrupper.

Arbetar även som verksamhetsansvarig för Stickan, en Krismottagning för män.

Bosse Söderqvist

Socionom, familjeterapeut och nätverksledare.

Jag har under 25 år arbetat med förändringsarbete tillsammans med individer, familjer, nätverk och andra system.

Arbetsfältet har mest varit inom kommunal, statlig och landstingets regi men nu under senare år även inom den privata sektorn. Jag har även erfarenhet av att leda projekt och utveckla  metoder i socialt arbete  inom kommunal förvaltning.  Jag arbetar även med  projektledning och undervisning  vid Gävle högskola.

Har mångårig erfarenhet av att arbeta med samordning och samverkansprocesser mellan och inom olika förvaltningar och yrkesgrupper.

Jag är intresserad av hur man i relation till andra kan skapa ett klimat som gör att man vågar tro på att förändring är möjlig. Både som individ, familj och organisation. Samt att tillsammans undersöka vilka steg som är möjliga att gå, för att påbörja en rörelse mot hälsosamma förändringar.

Som teoretisk utgångspunkt har jag det systemiska tänkandet och plockar gärna in de metoder som hjälper oss till att skapa faktiska skillnader i våra liv. Då jag tänker att allt hänger ihop kan jag fundera kring, vilket förhållningssätt kan jag ha som positivt påverkar min omgivning som i sin tur gör att jag själv och andra kan få glädje av den förändringen?